Krwiodawstwo

Krew to najważniejszy płyn ustrojowy w organizmie człowieka. Niestety nie da się go zastąpić sztucznie wytwarzanym preparatem, dlatego też jest on niezwykle ważny w ratowaniu życia. Zyskuje się go w formie oddawania krwi przez ludzi, którzy chcą pomóc bliźnim w potrzebie.

oddawanie krwi

Krwiodawstwo stanowi akcję społeczną, która ma na celu pozyskiwanie krwi od pełnoletnich, zdrowych i ważących powyżej 50 kg osób na rzecz ludzi wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) bądź też do produkcji preparatów krwiopochodnych. Można je również rozumieć jako ratowanie życia anonimowych ofiar wypadków lub chorych.

W Polsce krew oddaje się wyłącznie honorowo (bezpłatnie). Pobiera się ją od dawców w stacjach krwiodawstwa – stacjonarnych bądź mobilnych, czyli w specjalnych autobusach.

Zanim odda się krew wypełnia się kwestionariusz (dotyczący m.in. przebytych chorób) oraz przechodzi badanie wstępne (wywiad lekarski, pomiar ciśnienia krwi, poziom hemoglobiny, badanie osłuchowe i palpacyjne).

Zabieg oddawania krwi trwa od kilku do kilkunastu minut. Pobiera się wówczas 450 ml krwi. Taka strata tego cennego płynu ustrojowego nie powoduje żadnych odczuć u większości honorowych krwiodawców. Nieliczni mogą doznawać chwilowych zawrotów głowy, lecz po krótkim odpoczynku w pozycji poziomej wszystko wraca do normy. W następnej kolejności pobrany płyn przechowuje się w bankach krwi. 

W naszym kraju częstotliwość pobierania krwi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z roku 2005 wraz ze zmianami z roku 2009 dotyczące warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi oraz dawców krwi.

Każdy, kto chce zostać honorowym dawcą krwi musi: być osobą pełnoletnią (lecz nie powyżej 65 r.ż.), zdrową (dobrze czującą się) i ważyć powyżej 50 kg. Taka osoba nie może także:

  • na 24 godziny przed oddaniem krwi spożywać alkoholu;
  • mieć kataru siennego, uczulenia czy astmy;
  • na 6 miesięcy przed pobieraniem krwi przechodzić operacji lub otrzymywać transfuzji krwi;
  • chorować na wirusowe zapalenie wątroby;
  • w przypadku kobiet: być minej niż 6 miesięcy po porodzie, na 3 dni przed okresem i 3 dni po miesiączce (lub w jej trakcie), itd. Kobiety mogą oddawać krew pełną co 3 miesiące, zaś mężczyźni - co 2 miesiące.

Honorowym Dawcą Krwi staje się każda osoba, która choćby raz oddała bezpłatnie swoją krew w punkcie krwiodawstwa. Takiemu dawcy przysługuje: tytuł i legitymacja "Honorowy Dawca Krwi", ekwiwalent w wysokości 4500 kcal (zazwyczaj w formie czekolad), zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych z dnia pobrania krwi, otrzymanie wyników badań krwi, zwrot kosztów przejazdu do placówki służby krwi i z powrotem i zwrot utraconego zarobku na zasadach, które wynikają z przepisów prawa pracy.

PCK działa w zakresie krwiodawstwa od 1935 roku. Tę szczytną akcję uświadamiającą znaczenie krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego promuje za pomocą niezmiennego hasła: "Oddając krew – darujesz życie". PCK zajmuje się głównie planowaniem i zaopatrywaniem regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ten życiodajny płyn. Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK, zrzeszającą niemal 200.000 członków. Kluby i rady HDK tworzą strukturę organizacyjną Ruchu, w tym powołana przy Zarządzie Głównym PCK – Krajowa Rada HDK.