Honorowy Dawca Krwi

Oddawanie krwi jest niewątpliwie bardzo szlachetnym czynem. Osoba zdrowa może w ten sposób pomóc tym, którzy tej krwi potrzebują (czy to podczas operacji chirurgicznej czy też w postaci preparatu krwiopochodnego).

W Polsce krew oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Można to zrobić w stacjonarnych stacjach krwiodawstwa lub w specjalnych autobusach, które często towarzyszą akcjom promującym oddawanie krwi. Jednorazowo pobiera się od dawcy 450 ml krwi, a taki ubytek nie powinien powodować żadnych skutków ubocznych u oddającego. Już po pierwszym oddaniu krwi stajemy się Honorowym Dawcą, a z tego tytułu przysługuje nam: legitymacja, ekwiwalent 4500 kcal (zazwyczaj w postaci czekolad), zwrot kosztów poniesionych w celu przyjazdu do odpowiedniego punktu, jak i kosztów powrotu do domu, zwolnienie z pracy lub lekcji w dniu, w którym oddawaliśmy krew oraz bezpłatne wyniki badań krwi.

Jednak nie wszyscy możemy zostać honorowymi dawcami krwi, by podać ją potrzebującemu musi ona przejść wiele badań. Jako pierwsi wykluczani są nosiciele wirusa HIV, krętka bladego (kiły) oraz żółtaczki typów B i C. Ponad to dawca musi być osobą pełnoletnią (z wyjątkiem gdy osoba w wieku 17 lat ma zgodę rodziców/opiekunów, a zagrożone jest życie członka rodziny), lecz nie przekraczającą progu 65 lat. Osoba taka powinna także ważyć powyżej 50 kilogramów, nie wykazywać objawów stanów uczuleniowych, nie mieć kataru siennego czy astmy. Na 24 godziny przed zabiegiem nie należy spożywać alkoholu. Zostaniemy wykluczeni z grona dawców także wtedy, gdy mniej niż pół roku przed zabiegiem: przebyliśmy ciężką chorobę lub operację, przekłuliśmy uszy lub inną cześć ciała, przebywaliśmy w areszcie lub więzieniu, mieliśmy robiony tatuaż, przebywaliśmy w Afryce Środkowo-Zachodniej lub Tajlandii. Nie możemy oddawać krwi także jeżeli cierpimy na choroby układu krążenia, nerek, serca, cukrzycę, padaczkę, gruźlicę czy nowotwory. Kobiety zaś muszą być co najmniej pół roku po porodzie i nie mogą oddawać krwi w czasie miesiączki. Chociaż lista ta już wydaje się długa jest w rzeczywistości dużo szersza, znajdziemy ją bez problemu w każdym ośrodku zdrowia oraz w internecie.

Jeżeli będziemy regularnie oddawać krew (mężczyźni mogą to robić sześć razy w roku, kobiety - cztery) możemy otrzymać odznaczenie: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W zależności od ilości oddanej przez nas krwi czekają nas różne stopnie tego oznaczenia.

  • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (I stopnia) to osoba, która oddała (w zależności od płci) 18 litrów (mężczyzna) lub 15 litrów (kobieta) krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
  • By zasłużyć na tytuł II stopnia ilości te wynoszą 12 litrów (mężczyzna) i 10 litrów (kobieta).
  • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia oddał odpowiednio - 6 i 5 litrów.

Jednak większość dawców krwi nie robi tego dla tytułów czy honorów, a po prostu z potrzeby pomagania potrzebującym. Dlatego jeżeli wydaje nam się, że spełniamy kryteria potencjalnego dawcy krwi udajmy się do najbliższej stacji krwiodawstwa by po odpowiednich badaniach oddać drogocenną krew, a dzięki temu być może uratować komuś życie.